Skuteczna komunikacja w organizacji.

CELE SZKOLENIA.

Cel główny: Zwiększenie wrażliwości na różnorodność ludzkich zachowań i sposobów komunikacji w pracy.

Cele szczegółowe:
1. Nabycie wiedzy nt. typów osobowości zgodnie z teorią Hipokratesa wraz z jej współczesnymi interpretacjami i umiejętności ich identyfikacji
2. Zdobycie umiejętności odczytywania potrzeb współpracowników na podstawie ich wypowiedzi i zachowań
3. Poznanie poziomów przynależności jednostki

KORZYŚCI PŁYNĄCE ZE SZKOLENIA.

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik będzie wiedział:
• jakie są typy osobowości zgodnie z teorią Hipokratesa
• jakie są typy zachowań na podstawie współczesnych badań i analiz
• jakie są rodzaje potrzeb i na jakich poziomach występują zgodnie z piramidą Maslova
• pozna poziomy przynależności jednostki

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik będzie umiał:
• określić cechy i typy zachowań charakterystyczne dla poszczególnych typów osobowości
• zidentyfikować typy osobowości zgodnie z teorią Hipokratesa
• rozpoznać potrzeby rozmówcy

Zmiany w zakresie postawy, które zajdą u Uczestnika po zakończeniu szkolenia:
• uczestnik zwiększy swoją gotowość do rozumienia innych od swoich potrzeb współpracowników

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I POZNAJ SZCZEGÓŁY.


Inteligencja emocjonalna.

„Zawsze istnieje człowiek bardziej cierpiący od ciebie.” Ezop

CELE SZKOLENIA.

Cel główny: Zwiększenie wrażliwości na różnorodność zachowań pacjentów i ich rodzin i sposobów wyrażania emocji.

Cele szczegółowe:
1. Nabycie wiedzy nt. podstawowych emocji wg Paula Ekmana
2. Rozwinięcie umiejętności identyfikacji podstawowych emocji
3. Zrozumienie roli emocji w efektywnym porozumiewaniu się
4. Poznanie sposobów na radzenie sobie z trudnymi sytuacjami

KORZYŚCI PŁYNĄCE ZE SZKOLENIA.

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik będzie wiedział:
• jakie są podstawowe emocje zgodnie z teorią Paula Ekmana
• jak rozpoznać podstawowe emocje u siebie i rozmówcy
• jaką rolę odgrywają emocje w procesie efektywnego porozumiewania się
• jak radzić sobie w sytuacjach trudnych

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik będzie umiał:
• określić podstawowe emocje zgodnie z teorią Paula Ekmana
• zidentyfikować jakie emocje występują u niego i jego rozmówcy
• rozpoznać sytuacje trudne
• zapobiegać sytuacjom trudnym poprzez właściwe zarządzanie występującymi stanami emocjonalnymi

Zmiany w zakresie postawy, które zajdą u Uczestnika po zakończeniu szkolenia:
• uczestnik zwiększy swoją gotowość do zrozumienia różnych stanów emocjonalnych u siebie i swojego rozmówcy.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I POZNAJ SZCZEGÓŁY.


Prowadząca szkolenia: Elżbieta Kowacka

Trener z 10-letnim doświadczeniem w organizacji i prowadzeniu szkoleń podnoszących kompetencje osobiste i zawodowe z wykorzystaniem narzędzi coachingowych. Certyfikowany coach amerykańskiej metodyki sprzedaży CustomerCentric Selling®. Współorganizator wydarzeń branżowych, konferencji, eventów. Swoje doświadczenie zdobyła m.in. w roli redaktora naczelnego odpowiadając za pracę kilkudziesięcioosobowego zespołu współpracowników, w kolejności pełniąc obowiązki managera pionu technologie w Grupie Elamed, zarządzając zróżnicowanym tematycznie portfolio produktów wydawniczych, w tym: tytułów branżowych, szkoleń i konferencji na skalę ogólnopolską. Dodatkowo pracując jako freelancer posiada 5-letnie doświadczenie jako trener i wykładowca dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego czy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W firmie INTERPERSONNEL Polska odpowiada za organizację i prowadzenie wyjątkowego wydarzenia dla kobiet-mam „Kongresu Mam”, który choć ma za sobą dopiero dwie edycje zdążył zgromadzić w szeregach swoich odbiorców niemal 600-osobową publiczność. Działając zgodnie z polityką rozwoju firmy jest także odpowiedzialna za wdrożenie i przeprowadzenie warsztatów autorskich dla personelu medycznego, w tym pielęgniarek i położnych. Jej specjalizacją jest komunikacja interpersonalna niezbędna do prawidłowego funkcjonowania zarówno w środowisku osobistym jak i zawodowym.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I POZNAJ SZCZEGÓŁY.

GC2A9885sm