Formularz usunięcia przetwarzanych danych osobowych

Informujemy, iż po otrzymaniu poniższego zgłoszenia twoje dane osobowe zostaną niezwłocznie i trwale usunięte z naszych systemów, a w przypadku danych przetwarzanych dla celów podatkowych, rachunkowych itp. – do czasu określonego przez szczególne przepisy prawne.

IMIĘ I NAZWISKO *

EMAIL *

ULICA, NR LOKALU*

KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ*

TELEFON

Niniejszym proszę o usunięcie, przez INTERPERSONNEL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (41-219) przy ul. Kosynierów 44, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000498608, NIP: 9542747384, REGON: 243493320, moich danych osobowych ujętych w powyższym formularzu przetwarzanych w celu zgłoszenia i uczestnictwa w konferencji: Bezpieczeństwo Informacji w Pielęgniarstwie, 29.10.2018, Katowice oraz w celu kierowania do mnie przez INTERPERSONNEL Polska Sp. z o.o. treści marketingowych.*